D15 – OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE

UVJETI UPISA:

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • 1 fotografija
 • 3 mjeseca ovjerene navigacije na tankerima za ukapljene plinove
 • brevet D13B

SADRŽAJ:

 • Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom
 • Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima ukapljenog plina
 • Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
 • Primjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu
 • Reakcija u slučajevima nužde
 • Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša
 • Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

DODATNE INFORMACIJE:

Trajanje: 6 dana

Valjanost: 5 godina

 

UPISI ZA OVAJ PROGRAM SU U TIJEKU!

SEND US THE APPLICATION FORM