20140422_174717_PerfectlyClear

POMORSKI NAUTIČAR – UPISI U TIJEKU! 28.09.2020.

Pomorski nautičar obavlja:

 • Poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka,
 • Upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima,
 • Radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima,
 • Vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu,rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.
20140227_122035_LLS

TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO – UPISI U TIJEKU! 28.09.2020.

Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo odlikuje se specifičnošću u odnosu na ostale profile tehničara, program ima zadatak omogućiti obrazovanje s dovoljno širokim temeljnim stručnim znanjima, koja će omogućiti razumijevanje i snalaženje u susretu s različitim vrstama brodskog pogona.

Tehničar za brodostrojarstvo kontrolira rad strojnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanja pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih uređaja.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 • kopije svjedodžbi svih završenih razreda prethodnog školovanja
 • svjedodžba o završnom ispitu
 • kopija osobne iskaznice
 • kopija domovnice
 • kopija rodnog lista
 • liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, a nakon potpisivanja Prijavnice i Ugovora o obrazovanju prilažu originalne dokumente.

Za upis u programe obrazovanja potrebno je popuniti Prijavnicu i potpisati Ugovor o obrazovanju. Polazniku koji s uspjehom završi program srednjoškolskog obrazovanja Pomorsko učilište Atlantis izdaje svjedodžbe koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta upisuju u radnu knjižicu.

IZVOĐENJA PROGRAM

Način izvođenja nastave : REDOVNA NASTAVA

UVJETI UPISA

 • Završena srednja škola III. ili IV. stupnja (za doškolovanje i prekvalifikaciju)
 • Liječničko uvjerenje specijalističke ambulante za pomorska zanimanja (Medicina rada)

UPISI ZA OVAJ PROGRAM SU U TIJEKU!

POŠALJITE NAM PRIJAVNICU