Prijavi se Registriraj se

VISOKI NAPON

Jedini u Europi vršimo trening na realnom visokonaponskom bloku. Svrha ovakvog treninga je približiti high voltage ljudima koji su u kontaktu s istim na način da im se približe procedure i opasnosti koje se mogu pojaviti u radu s visokim naponom. Ljudi se trebaju osloboditi straha od rukovanja viskonaponskim blokom koji je u potpunosti zaštićen i siguran.
Na treningu visokog napona na radnoj i upravljačkoj razini pomorci će raditi na realnom visokonaponskom bloku. Prepoznavanje, analiziranje i otklanjanje kvarova, a sve prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca NN 124/15 te koji su ispunili uvjete utvrđene Tablicama za High voltage – operational level A-III/1 i High voltage – management level A-III/2 , A-III/3 Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, STCW 1978, kako je izmijenjena i dopunjena.


 

D49A – VISOKI NAPON – RADNA RAZINA

RJEŠENJE MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – Klasa: UP/I-342-35/15-01/186 ; Ur. broj: 530-03-2-1-2-16-4

NASTAVNE CJELINE

Visokonaponske instalacije

 • Pojam visokonaponskih instalacija
 • Načini i razlozi upotrebe visokonaponskih instalacija na brodovima
 • Vrste visokonaponskih instalacija
 • Oprema u visokonaponskim sustavima poput generatora, razvodna ploča, motori itd.
 • Posebne karakteristike i značajke visokonaponskih instalacija u odnosu na one ispod 1000 V
 • Uzemljenje visokonaponskih sustava pomoću otpornika
 • Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sustavima
 • Sigurnosne mjere koje je potrebno strogo primjenjivati, kako bi se spriječile nezgode u radu sa visokonaponskom električnom opremom
 • Posebne mjere opreza kod upotrebe visokonaponskih instalacija (sigurna udaljenost od instalacija i sl.)

TRAJANJE TEČAJA:

Tečaj D49A – Viski napon – radna razina traje 5 sati od čega 3 sata predavanja i 2 sata  vježbe


 

D49B – VISOKI NAPON – UPRAVLJAČKA RAZINA

RJEŠENJE MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – Klasa: UP/I-342-35/15-01/185 ; Ur. broj: 530-03-2-1-2-15-4

NASTAVNE CJELINE

Obilježja dizajna visokonaponskih instalacija

 • Proizvodnja i distribucija visokog napona na brodovima
 • Električni pogonski sustav
 • Sinkro konvertori i ciklo konvertori
 • Funkcionalni, operativni i sigurnosni zahtjevi za visokonaponski sustav
 • Imenovanje osposobljenog osoblja za održavanje i popravak različitih visokonaponskih sklopnih uređaja
 • Prednosti visokonaponskih sustava
 • Prednosti izoliranog sustava
 • Prekidači strujnih krugova visokonaponskih sustava
 • Visokonaponski kabel
 • Visokonaponski osigurači
 • Korektivne mjere koje je potrebno poduzeti tijekom kvarova visoko naponskog sustava
 • Način uključivanja izoliranih komponenti visokonaponskih sustava
 • Izbor prikladne aparature za izolaciju i ispitivanje visokog napona
 • Postupci uključivanja i izolacije visokonaponskih sustava, uključujući sigurnosnu dokumentaciju
 • Karakteristike otpora izolacije i polarizacijski indeks visokonaponske opreme
 • Sigurnost pri radu s visokonaponskih instalacija
 • Upotreba osobne sigurnosne opreme:
  – Izolirane rukavice, zaštite naočale, izolirane trake, izolirana obuća, spojnice, kablovi za uzemljenje, visokonaponski testeri
 • Poznavanje uvjeta za certifikaciju osobne zaštitne opreme
 • Visokonaponski sigurnosni postupci:
  • dopuštenje i koordinacija rad na visokonaponskim sustavima
  • informacija, upozorenje i zaštita od neovlaštenog utjecaja na sigurnost
  • pomoć pri radu na visokonaponskim sustavima
  • provjera postojanja napona prije početka rada

TRAJANJE TEČAJA:

Tečaj D49B – Viski napon – upravljačka razina traje 22 sata od čega 12 sati predavanja i 10 sati vježbe


KOME JE NAMIJENJEN:

High Voltage trening namijenjen je časnicima stroja odgovornih za stražu u strojarnici i časnicima elektrotehnike. Trening se sastoji od teoretskog dijela koji će se izvoditi u učionici i praktične nastave u  specijaliziranom kabinetu, a sve u sigurnom okruženju.

Radna razina se odnosi na časnike stroja i električare. Radi se o treningu gdje se polaznici upoznaju sa osnovama visokog napona i radom i održavanjem uređaja visokog napona.

Na upravljačkoj razini osim već navedenih kompetencija polaznici rade na sigurnosnim procedurama: procjena rizika, izdavanje dozvole za rad, dozvole za testiranje visokonaponskog postrojenja na broda. Trening  je namijenjen višim časnicima u stroju sa zapovjednom odgovornošću.

Predstavljeni uređaj je središnji uređaj za rad sa visokim naponom. Blok je izrađen sa tvrtkom Končar, a u njega je ugrađena najsuvremenija oprema proizvođača Siemens, ABB i Schneider koji se nalaze na brodovima.

Osnovni dio visokonaponskog bloka je prekidački dio koji služi da prekida dovod struje. Drugi dio je sabirnički dio kojima dolazi struja potrebna za napajanje. U kabelskom dijelu nalaze se kabeli koji se spajaju na priključke i transformatore. Upravljački ili nadzorni dio ima integrirane sve sigurnosne i upravljačke funkcije povezane sa visokim naponom. Najvažniji dio za osoblje je kanal koji služi za odvod neželjenog tlaka, električnih lukova i bljeska.

 

VISOKONAPONSKI BLOK:

BVK-M-7,2(12) je visokonaponsko metalom oklopljeno postrojenje za unutrašnju montažu, namijenjeno primjeni u pomorstvu. Odjeljci u poljima međusobno su odijeljeni metalnim pregradama, a dijelovi pod naponom su zrakom izolirani. Rasklopno postrojenje je opremljeno svim blokadama i priborom potrebnim za osiguranje visokog stupnja sigurnosti i pouzdanosti za osoblje i samu instalaciju. Blokade se ostvaruju ključevima, lokotima ili blokirnim magnetima.

BVK-M-7,2(12) postrojenje se oprema vakuumskim prekidačima ili sklopnicima. Vakuumski prekidači i sklopnici pokrivaju cijeli opseg parametara postrojenja i stoga cijeli niz primjena. ABB-ovi sklopni aparati ističu se svojim iznimnim električnim i mehaničkim karakteristikama, dugim vijekom trajanja bez potrebe za održavanjem, kompaktnošću i korištenjem inovativnih konstrukcijskih tehnika.

Izvedba postrojenja sa zrakom izoliranim sklopnim blokovima sa izvlačivom opremom omogućava korisniku:

 • Visoku raspoloživost i pouzdanost pogona,
 • potpunu sigurnost pogonskog osoblja,
 •  minimalno održavanje,
 •  nemogućnost pogrešnog rukovanja zbog elektro-mehaničkih blokada,
 •  brzu i jednostavnu montažu.

Postrojenje i glavni aparati sadržani u visokonaponskom sklopnom bloku podliježu slijedećim standardima:

 • IEC 62271-1 za opću namjenu,
 • IEC 62271-200 za rasklopna postrojenja,
 • IEC 62271-102 za zemljospojnike,
 • IEC 60071-2 za koordinaciju izolacije,
 • IEC 62271-100 za prekidače,
 • IEC 60044-1 za strujne transformatore,
 • IEC 60044-2 za naponske transformatore.

Stupnjevi zaštite postrojenja su u skladu sa standardom IEC 62271-200. BVK-M-7,2(12) rasklopna postrojenja se normalno isporučuju sa slijedećim standardnim stupnjevima zaštite:

 • IP43 na vanjskom kućištu,
 • IP2X unutar polja.

Obilježja postrojenja pri korištenju:

 • Najviša kategorija gubitka kontinuiteta pogona (LSC2B)
 • Pouzdano napajanje potrošača električnom energijom i u otežanim uvjetima
 • Otpornost na širenje eventualnog lučnog kvara na susjedne sabirničke odjeljke
 • Sigurnost od krive manipulacije – mehaničke i električke blokade
 • Otpornost na udare, vibracije i nagibanja
 • Poboljšana mehanička čvrstoća – korištenje lima veće debljine i krutosti
 • Racionalizacija upotrebe prostora na brodu – smanjene dimenzija sklopnog bloka
 • Pokretanje, održavanje i zamjena opreme se obavljaju s prednje strane
 • Visoki napon na brodu – smanjenje troškova, potrošnje energije i emisije Co2
 • Širok raspon funkcionalnih jedinica

Nad opremom je provedeno testiranje pa čak i na udarce, naginjanje i vibracije što su standardna testiranja za brodsku opremu.

Visokonaponski vakumski prekidač proizvela je tvrtka ABB te je prilagođen radu u paru. Postoje točno određene procedure koje treba zadovoljiti u radu sa ovim uređajem čime se realno simulira rad sa uređajem.