Prijavi se Registriraj se

POMORSKI NAUTIČAR

POMORSKI NAUTIČAR – UPISI U TIJEKU! RUJAN 2021.

Pomorski nautičar obavlja:

  • Poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka,
  • Upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima,
  • Radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima,
  • Vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu,rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.