Prijavi se Registriraj se

PREZENTACIJA NAJSOFISTICIRANIJEG VISOKONAPONSKOG BLOKA U HRVATSKOJ

Održana je prezentacija najsofisticiranijeg uređaja za visoki napon za izobrazbu pomoraca u Hrvatskoj. Na prezentaciji su nazočili brojni uzvanici, stručnjaci iz pomorskog sektora, predstavnici agencija te brodarskih kompanija.

Nazočne je pozdravio ravnatelj Pomorskog učilišta Atlantisa Alen Jerkunica te je predstavio obrazovnu grupaciju koja se sastoji od Pomorskog učilišta Atlantis, Suvremenog učilišta u Splitu i Visoke škole Aspira, a koja je u dvadeset i pet godina izrasla u respektabilnu grupaciju za cjeloživotno učenje i visokoškolsko obrazovanje. Kroz kontakte i suradnje sa stranim fakultetima i školama postignut je široki opseg programa obrazovanja. Također je istaknuo da su izrazito ponosni na veliki broj polaznika iz renomiranih kompanija te da je učilište Atlantis postiglo izvrstan napredak u Odjelu brodske elektroenergetike i elektronike.

Instalacijom uređaja za High Voltage učilište Atlantis  proširilo je ponudu edukacije. U suradnji sa Končar EU izradilo je najsuvremeniji uređaj za visoki napon na brodovima, a sve u skladu sa ispunjenim uvjetima utvrđenim Tablicama za High voltage – operational level A-III/1 i High voltage – management level A-III/2, A – III/3 Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, STCW 1978

Pomorsko učilište Atlantis osim izobrazbe prema uvjetima konvencije STCW vrši i prekvalifikacije za pomorske nautičare, tehničare za brodostrojarstvo te treninge za jahte, brodice i cruising industriju. Također, važan dio ponude čine i nekoncesijski (tailor made)  treninzi. Učilište Atlantis je certificirano od strane Lloyd-a 

Nakon ravnatelja, riječ je preuzeo Pero Knezović, predavač Odjela brodske elektrotehnike i elektronike te je istakao sljedeće:

„Upotreba visokog napona u pomorstvu sve češće je uvjetovana tehnološkim i ekonomskim napretkom. U novije vrijeme pojavili su se proizvodi koji omogućuju sigurno korištenje uređaja za visoki napon, a najviše se koriste za propulziju velikih putničkih brodova te na brodovima posebne namjene za elektromotore za pogon crpki i ostalog. Visoki napon u pomorstvu je napon veći od 1000 V te može biti veoma opasan za rukovanje, ali danas dostupne tehnologije omogućuju sigurno korištenje takvog napona. Korištenje visokog napona omogućilo je značajne uštede naročito kod prostora koje zauzima postrojenje izbjegavanjem osovinskog voda.“

 

Polaznici tečaja steći će potrebna znanja u radu s  pomorskom visokonaponskom opremom s osobitim naglaskom na rad na siguran način, postupcima koji bi trebali uslijediti prije, za vrijeme te poslije svakog rada sa visokim naponom. Za visoki napon vrijede stroži propisi i procedure kako bi se maksimalno smanjila mogućnost grešaka koje u pravilu imaju katastrofalne posljedice prije svega na električnu opremu ali i na gubitak ljudskih života. Posada koja dolazi u kontakt s visokonaponskim dijelovima sustava mora biti posebno educirana i prije svega svjesna opasnosti kojoj se izlaže. Zato je važno pridržavati se pravila o sigurnom rukovanju.

Visokonaponsku opremu na brodovima pokreću generatori, a njega dizel motori, a upravo jedan visokonaponski blok može se vidjeti i koristiti u učilištu Atlantis. Osim razvodnog postrojenja glavni dio visokonaponske mreže su transformatori. Uređaj koji je omogućio da se elektromotor pokreće određenim brojem okretaja su pretvarači. Namjena im je pogon elektromotora.

Pomorsko učilište Atlantis prepoznatljivo je po svom programu iz segmenta brodske elektrotehnike i elektronike. Učilište je prvo krenulo s programom izobrazbe za časnike elektrotehnike (ETO).

Treninzi visokog napona se izvode prema STCW konvenciji, a cilj je upoznati polaznike sa visokim naponom i specifičnim brodskim uvjetima.

 

High Voltage trening namijenjen je časnicima stroja odgovornih za stražu u strojarnici i časnicima elektrotehnike. Trening se sastoji od teoretskog dijela koji će se izvoditi u učionici i praktične nastave u  specijaliziranom kabinetu, a sve u sigurnom okruženju. Radna razina se odnosi na časnike stroja i električare. Radi se o treningu gdje se polaznici upoznaju sa osnovama visokog napona i radom i održavanjem uređaja visokog napona.

Na upravljačkoj razini osim već navedenih kompetencija polaznici rade na sigurnosnim procedurama: procjena rizika, izdavanje dozvole za rad, dozvole za testiranje visokonaponskog postrojenja na broda. Trening  je namijenjen višim časnicima u stroju sa zapovjednom odgovornošću.

 

Predstavljeni uređaj je središnji uređaj za rad sa visokim naponom. Blok je izrađen sa tvrtkom Končar, a u njega je ugrađena najsuvremenija oprema proizvođača Siemens, ABB i Schneider koji se nalaze na brodovima.

 

Osnovni dio visokonaponskog bloka je prekidački dio koji služi da prekida dovod struje. Drugi dio je sabirnički dio kojima dolazi struja potrebna za napajanje. U kabelskom dijelu nalaze se kabeli koji se spajaju na priključke i transformatore. Upravljački ili nadzorni dio ima integrirane sve sigurnosne i upravljačke funkcije povezane sa visokim naponom. Najvažniji dio za osoblje je kanal koji služi za odvod neželjenog tlaka, električnih lukova i bljeska.

Nad opremom je provedeno testiranje pa čak i na udarce, naginjanje i vibracije što su standardna testiranja za brodsku opremu.

Visokonaponski vakumski prekidač proizvela je tvrtka ABB te je prilagođen radu u paru. Postoje točno određene procedure koje treba zadovoljiti u radu sa ovim uređajem čime se realno simulira rad sa uređajem.

Dokumentacija isporučena sa uređajem omogućava brzo pronalaženje kvarova. Ona služi za serviranje kvarova i održavanje uređaja. Pri radu sa visokim naponom bitno je koristiti zaštitna sredstva koja će se moći kasnije vidjeti.

 

Završnu riječ iznio je direktor Pomorskog učilišta Atlantis, Milivoj Jerkunica. Zahvalio se profesoru Peri Knezoviću i lučkom kapetanu Davoru Vidanu na pomoći i suradnji. Također se zahvalio direktoru Končara Anđelku Ercegoviću i ostalim sudionicima na izradi uređaja.

Gostima iz agencija i brodarskih kompanija direktor je zahvalio i poručio da će iz učilišta Atlantis izaći osposobljeni ljudi i vrhunski stručnjaci kompetentni da naprave sve što se od njih traži.

 

VIDEO: