Prijavi se Registriraj se

ETO - Izobrazba za elektrotehničare i/ili elektroničare koji rade na brodu

Temeljem Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca Narodne novine br. 130/2013.,45/2014. i 124/2015. Pomorsko učilište Atlantis prvi u Hrvatskoj počinje s Posebnom izobrazbom za ČASNIKA ELEKTROTEHNIKE STCW III/6 (electro technical officer – ETO).

Izobrazba je namijenjena elektrotehničarima i/ili elektroničarima koji rade na brodu i koji u tijeku svog školovanja nisu odslušali i položili sadržaje prema STCW Konvenciji te naknadno moraju završiti Posebnu izobrazbu u trajanju sveukupno 190 sati.

Uvjet upisa u posebni program izobrazbe:

 • Završena minimalno srednja četverogodišnja škola elektrotehnička škola i/ili
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera.

Sadržaj posebnog programa izobrazbe:

 • Brodska elektroenergetika – 80 sati
 • Brodska automatika – 60 sati
 • Brodsko strojarstvo – 50 sati

Nakon završenog programa Posebne izobrazbe polaznik stječe uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike koji je ujedno i uvjet za izlazak na ispit.

Uvjet za izlazak na ispit:

 • Uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6)
 • Srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje 4 godine i/ili
 • Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera
 • Ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili brodskog električara
 • Udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima
 • Položeni programi izobrazbe (breveti):
 1. D2 – Temeljna sigurnost na brodu
 2. D12 – Upravljanje gašenjem požara
 3. D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice)
 4. D19 – Medicinska prva pomoć
 5. D47A –Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
 6. D48 – sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
 7. ETR – Brodski električar STCW III/7  ili Vježbenički dnevnik